Общи условия за ползване на

topuluci.com

  • Въведение

Тези общи условия управляват вашето ползване на уебсайта topuluci.com

. С използването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте Сайта.

  • Интелектуална собственост

Съдържанието на Сайта, включително, текстове, графики, изображения, лога, видео и аудио материали, софтуер и прочие материали, е  защитено от авторски права, марки и други права на интелектуална собственост, принадлежащи на РКЕМ ГРУП ЕООД или на трети лица. Вие не можете да използвате Съдържанието, освен по начините, определени в тези Условия.

  • Отговорност

РКЕМ ГРУП ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от използването на Сайта, включително, непосредствени, косвени, случайни, специални или последващи вреди. Вие се съгласявате да използвате Сайта на свой собствен риск.

  • Връзки към други сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни. Тези връзки се предоставят само за удобство на потребителите и РКЕМ ГРУП ЕООД не носи отговорност за съдържанието на такива уеб сайтове на трети страни. Включването на връзка към уебсайт на трета страна не означава одобрение, гаранция или препоръка от страна на РКЕМ ГРУП ЕООД. Ако решите да посетите уебсайт на трета страна чрез връзка от Сайта, правите го на свой собствен риск.

  • Промени в Условията

РКЕМ ГРУП ЕООД може да променя тези Условия по всяко време без предупреждение. Промените влизат в сила незабавно след качването им на Сайта. С продължаването на използването на Сайта след въвеждането на промени, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от променените Условия.

  • Разпоредби за законодателството и юрисдикцията

Тези Условия се управляват от и се тълкуват в съответствие със законите на Република България. Вие се съгласявате да се подчините на ексклузивната юрисдикция на съдилищата на Република България за разрешаването на всякакви спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия.

  • За контакт

Ако имате въпроси или притеснения относно тези Условия или използването на Сайта, моля, свържете се с нас на:

  • Адрес: Благоевград ул. УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ № 47, ет. 5
  • Email: sales@topuluci.com
  • Телефон: 0700 50 240

Main Menu